Home Ślub

Ślub

Ślub

Małżeństwo

  1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

– świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu)

– dowody osobiste

– ksero świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

– zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim

– trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe)

– zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej

– dane świadków