Home Świetlica dla dzieci

Świetlica dla dzieci

Świetlica dla dzieci

Świetlica – Fraterni San Antonio: jest przestrzenią, w której dzieci mogą rozwinąć swoje zainteresowania oraz wzrastać w doświadczeniu wiary.

Spotkania: sobota godz. 10:00-12:00