Home Chrzest

Chrzest

Chrzest

Terminy chrztów: w każdą  ostatnią niedzielę miesiąca.

Co najmniej  miesiąc przed datą chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej celem uzgodnienia terminu  katechez dla rodziców i rodziców chrzestnych   przygotowujących  do  pełnego i świadomego przeżycia  chrztu jako sakramentu, który stoi u podstaw życia chrześcijańskiego.

W kancelarii parafialnej  przedstawić:

  1. metrykę urodzenia dziecka z USC
  2. akt ślubu kościelnego rodziców
  3. dane potrzebne do ksiąg metrykalnych
  4. dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia)
  5. dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek)

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej:

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  1. osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
  2. muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii Świętej.